Lokalizacja

Momentum Leisure jest właścicielem 205 hektarów ziemi w zachodniej Polsce w miejscowości Kownaty, niedaleko Torzymia. Na tym terenie znajduje się flagowy park Majaland Kownaty. Pozostałe, jeszcze niezagospodarowane, tereny dają parkowi możliwość dalszej ekspansji. Planowane są również inne obiekty rekreacyjne, takie jak sklepy i restauracje.

Lokalizacja

Momentum Leisure tworzy strategiczne partnerstwa, których efektem będzie zróżnicowana oferta obiektów rekreacyjnych wokół flagowego parku rozrywki Majaland Kownaty. We współpracy z władzą lokalną, Momentum Leisure pracowało w ostatnich latach nad polityką przestrzenną. To z kolei zaowocowało planem zagospodarowania, który przewiduje:

- Park tematyczny z obiektami rozrywkowymi;
- Usługi noclegowe, umożliwiające kilkudniowe pobyty w Majaland Kownaty;
- Obiekty handlowe, rozrywkowe, rekreacyjne i hotelowe.

Dzięki dodaniu kolejnych konceptów, parków i hoteli Kownaty staną się bardziej atrakcyjne dla odwiedzających oraz będą zachęcały do zwiększenia częstotliwości wizyt. Dzięki dodaniu funkcji noclegowej Majaland Kownaty stanie się celem kilkudniowych wycieczek a także destynacją wakacyjną.