Documentatie

Uitreksel Kamer van Koophandel

Onderstaand treft u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan van 13 april 2022. Mogelijk vinden na 13 april 2022 wijzigingen plaats. U kunt daarom na 13 april 2022 geen rechten ontlenen aan dit uittreksel en wij adviseren u voor de actuele stand van zaken het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te raadplegen.

Akte van oprichting (wijziging d.d. 21 december 2021)